Jak to funguje

Srovnávač

Náš portál slouží jako platforma, na které vidíte nabídky firem, jež se zabývají instalací fotovoltaických elektráren, hezky pohromadě. Díky množství filtrů si pak můžete porovnávat firmy na základě mnoha parametrů. Nebojte se filtry různě kombinovat tak, abyste našli skutečně tu nejlepší firmu právě pro vás.

Na portálu také najdete detailní přehled jednotlivých firem, včetně podrobnějších informací k jednotlivým hodnocením tak, abyste věděli, jak si v dané oblasti daná firma vede vůči konkurenci.

house-g505478439_1920
calculator-g005bd75e9_1920

Jak hodnotíme?

Na našem portálu jsme sestavili celkem 5 kategorií hodnocení, jmenovitě Technologie a cena, Odbornost, Realizace, Podpora a Stabilita. V každé této kategorii jsou pak podrobnější parametry, na jejichž základě je vypočítáno hodnocení každé kategorie zvlášť. V detailu dané firmy si můžete přímo najít, v čem se daná vyznačuje a v čem má ještě prostor ke zlepšení. 

Všechny informace samozřejmě pravidelně aktualizujeme, abyste měli co nejpřesnější přehled o tom, jaká je momentální nabídka na českém trhu. Mimo našich 5 kategorií se do celkového hodnocení všech firem promítají i reference, a to z portálu firmy.cz a také ty, které lze najít na Googlu, tedy za předpokladu, že daná firma těchto dvou platforem aktivně využívá.

U mnoha firem si lze všimnout, že nějaké parametry nejsou uvedeny. Je to tak buď z toho důvodu, že daná firma vůbec neposkytuje danou službu či nabídku, nebo nám daná informace nebyla poskytnuta. Pokud narazíte na jakoukoliv nesrovnalost, neváhejte nás kontaktovat, ceníme si každé zpětné vazby.

Jak si vybrat?

V současné době, kdy se mluví o boomu v oblasti fotovoltaiky, se na trhu objevil bezpočet firem, nabízející služby v tomto oboru. Ten, kdo o pořízení fotovoltaické elektrárny (FVE) uvažuje, je tak vystaven množství informací a nabídek. Reklamy na něj útočí ze všech stran. Jak se v tom všem ale vyznat?

Podívejme se společně na ty nejdůležitější parametry, které jsou rozhodující nejen při výběru dodavatele, ale i co se týká technologie a souvisejících služeb. Právě tyto parametry jsme brali v potaz v rámci hodnocení firem jako ty klíčové.

 

rating_3_5

Odbornost

Při výběru dodavatele je dobré podívat se, jakou má historii a zkušenosti. Zjistěte si, kolik let je na trhu, kolik má za sebou instalací, čtěte recenze. Pokud je taková firma i členem různých asociací z oblasti fotovoltaiky či energetiky, je to velmi dobrá zpráva. Taková firma totiž musí dodržovat velmi přísné kodexy, podmínky a pravidla, kdy je neustále pod kontrolou těchto společností (např. Solární asociace). Pro zákazníka je to záruka, že se mu dostane kvalitně odvedené práce.

Realizace

Jako první krok by mělo u vás proběhnout technické šetření (je záhodno, aby bylo bezplatné). Neměli byste tolerovat žádné zasílání nabídek „od stolu“. Tato první konzultace je důležitá, jelikož každá nemovitost je jiná, vč. technických parametrů, které jsou klíčové pro navržení optimální realizace. Dodavatel na základě těchto informací pak vyhotoví návrh montáže a cenovou kalkulaci, která by měla být již konečná. Pozor na dodavatele, kteří v nabídkách uvádějí „ceny od…“ - najděte raději takové, kteří píší „ceny do…“, abyste předešli možným nepříjemným jednáním o vícenákladech ve chvíli, kdy už máte FVE na střeše. Firmy, které nejsou odkázány na externí spolupráci, občas mohou mít v nabídce i expresní instalaci, ale obvykle za příplatek (někdy i v řádu desetitisíců).

Obecně bývá krátká doba realizace FVE častým reklamním lákadlem. Pokud vám někdo nabídne zapojení do 2 měsíců (vč. zapojení do distribuční sítě), je to přinejmenším podezřelé. Není to totiž jak z technického, tak administrativního důvodu momentálně možné. Orientační instalační doba od podpisu smlouvy o dílo až do doby, kdy vaše elektrárna vyrábí proud a je zapojena do distribuční sítě, je nyní minimálně 4měsíční záležitostí. Zádrhelem bývá vyjádření distributora, což může celkovou dobu protáhnout až o několik měsíců, nebo žádost o dotaci. Tu by za vás měla také vyřídit firma - bezplatně.

Technologie a cena

Přestože pro řadu zákazníků je rozhodující finální cena FVE, doporučujeme zaměřit se na technologii, kterou ten či onen dodavatel nabízí. Může se totiž stát, že při použití technicky zastaralých komponentů, které jsou levnější než ty moderní, bude nutné po pár letech zakoupit nové. Z ušetřených peněz se pak rázem stanou nečekané výdaje. Nehledě na to, že moderní technologie umí už sama od sebe pro svůj chod energií šetřit, je kvalitnější, vydrží déle, poskytuje komfortnější služby (např. střídače se 150% asymetrií) aj.

Podpora

Velmi důležitý je rozsah poskytovaných záruk. Ty opět záleží na tom, jak, kdo a jakou technologii používá. Samozřejmě platí, že čím kvalitnější, tím delší záruky. Když už máte FVE na střeše, je důležitý monitoring jejího chodu. I zde se může servis jednotlivých firem lišit. Existují různé způsoby monitoringu, včetně online monitorování přes mobilní aplikace či webové rozhraní. Cílem je, aby se zákazník nemusel o nic starat a dodavatel měl i na dálku přehled, jak vaše elektrárna funguje.

Stabilita

Pozor také na to, že většina firem bývá malými společnostmi s ručením omezeným - je proto dobré podívat se do rejstříků, jak velkým kapitálem firma disponuje, zda ji finančně nemohou ohrozit problémy na trhu, zda je schopna dostát svým závazkům vůči zákazníkům nebo zda-li je firma vůbec pojištěna pro případ nečekaných událostí. Výše se může u obou položek lišit i o několik řádů.

Co vás vlastně všechno čeká?

1. Konzultace 

Nejprve si najděte společnost specializující se na instalaci a provoz fotovoltaických elektráren. Během této první konzultace pak společnost s vámi projedná konkrétní energetické potřeby a požadavky a navrhne tu nejlepší možnosti instalace FVE.

2. Projektování

Na základě počátečních informací a konzultace vám pak společnost vypracuje projekt, který bude co nejvíce odpovídat všem vašim potřebám. V této fázi se bude také projednávat mj. umístění solárních panelů a dalších komponentů, jako jsou např. střídač, bateriový systém apod.

3. Financování

Je na zvážení, jak budete financovat nákup a instalaci FVE. Určitě si toto důkladně promyslete - pokud máte nějaké obavy či dotazy, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme. Existují totiž různé možnosti - buď využijete vlastní finanční prostředky nebo běžný bankovní úvěr, úvěr ze stavebního spoření, solární úvěry atp.

4. Smlouva

Na základě vámi odsouhlaseného projektu i cenové nabídky následně dojde k podpisu smlouvy o dílo s vybranou společností. Smlouvu si přečtěte pro jistotu několikrát, abyste se ujistili, že je vše, jak má, a nečekají na vás nějaká nevítaná překvapení.

5. Připojení k elektrické síti

Před instalací potřebujete mít uzavřenou Smlouvu o připojení do distribuční sítě. Po dokončení FVE se s distributorem domluvíte na tzv. Prvním paralelním připojení (PPP). Toto připojení musí být provedeno v souladu s příslušnými technickými normami a standardy.

6. Instalace

Jakmile bude projekt schválen, společnost k vám přijede a nainstaluje solární panely a potřebné technologie (střídač, případně bateriový systém a další komponenty). Instalace může trvat několik dní až týdnů, záleží totiž na velikosti projektu.  

7. Testování a spuštění

Po připojení k distribuční síti se musí provést revize, testování a spuštění fotovoltaické elektrárny. V této fázi se kontroluje funkčnost celého systému a nastavují se příslušné parametry.

8. Údržba a servis

Pro zajištění bezproblémového provozu FVE je potřeba pravidelná údržba, zajištění zákonných revizí a další potřebné úkony.

9. Monitoring výroby

FVE bude produkovat elektrickou energii, tudíž je potřeba její výkon pravidelně monitorovat. Existují různé způsoby monitoringu, včetně online monitorování přes mobilní aplikace či prostřednictvím webového rozhraní.

10. Získání státní podpory

Ve lhůtě do 90 dnů od podání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) je vyplacena státní podpora v podobě dotace. Finanční prostředky jsou přímo převedeny na váš účet.