Dotace pro firmy

telework-gbd00a269e_1920

Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

 

Takto zní název jedné ze sekcí operačního programu, který přináší možnost zisku dotace pro podnikatele v oblasti energetiky - konkrétně na úspory nákladů. Možnost podat žádost v řádném termínu končí 30. listopadem roku 2023. Míra úspor se bude lišit vzhledem k velikosti podniku, který bude o dotaci žádat. Celkem byly určeny 3 typy:

-  malý podnik (do 49 lidí včetně)

- střední podnik (50 - 249 lidí)

- velký podnik (přes 250 lidí)

Velikost dotace se pak bude pohybovat v rozmezí od 500 tisíc až po 200 milionů Kč s tím, že malé podniky mohou dostat příspěvek až na 65 % celkových nákladů, střední pak do 55 % a velké až do výše 45 %.

 

 

Na co lze dotaci dostat?

 

Možností, které můžete pro svůj podnik pořídit, abyste splňovali podmínky pro podání žádosti je řada. Můžete si nechat vyměnit dnes již neefektivní zastaralé technologie výroby, nechat nainstalovat nové osvětlení, nechat budovu zateplit (střechy nevyjímaje) nebo třeba vyměnit okna. Dokonce si můžete podat žádost na příspěvek na nové rozvody elektřiny, plynu i tepla včetně tepelného čerpadla či nových měřicích systémů.

Žádost si ale také lze podat na instalaci fotovoltaické elektrárny či nějakého jiného obnovitelného zdroje energie, přičemž vám příspěvek může uhradit i část výdajů na nutnou projektovou dokumentaci a energetické posudky.

 

files-gab520f5e5_1920

 

Kdo může žádat?

 

Dotační program se vztahuje jak na OSVČ, tak obchodní či akciové společnosti, s.r.o., družstva (zde je jedinou výjimkou bytové družstvo), či dokonce evropské společnosti či odštěpné závody. Oblastmi, ve kterých musí žadatel působit pak jsou různé, např. zemědělství, výroba, maloobchod i velkoobchod, cestovní ruch, IT, reality či výzkum nebo administrativa. Podrobnější informace lze získat na stránkách projektu nebo vám je můžeme poskytnout i my - stačí nám vyplnit formulář níže.

ZPĚT K MAGAZÍNU