FVE do 50 kW nyní bez licence

drone-gf0cbe807c_1920

Už žádné stavební povolení

 

Nejen majitelům bytových domů se v lednu roku 2023 ulevilo. Byla totiž přijata novela energetického zákona, díky které již nebude potřeba vyřizovat licenci od Energetického regulačního úřadu, ani procházet stále táhlým procesem o vystavení stavebního povolení - tedy za předpokladu, že instalace FVE nebude ovlivňovat způsob užívání stavby a nezasáhne do nosných konstrukcí. Další nutnou podmínkou je, že celý fotovoltaický systém nesmí přesáhnout hodnotu 50 kilowatt. Tento fakt je velkým pokrokem, jelikož dosud byla hranice na pouhých 10 kW. Dalším usnadněním bude i to, že už si majitel nebude muset vyřizovat živnost.

 

Usnadnění v mnoha ohledech

 

Jedním z velkých usnadnění bude i to, že už si majitel nebude muset vyřizovat živnost, což opět v kombinaci s dřívější nutnou „obíhačkou“ po ostatních úřadech často bývalo velmi nepříjemné. Novela také přinesla změnu pro případné stavební úpravy - nově už nebude posuzován vzhled. Z hlediska památkové péče také dochází k výraznému zjednodušení procesu. Stejně tak toto platí i pro území významné z hlediska životního prostředí, které také bývalo značnou komplikací.

 

Další novinky

 

Stavby, na které bude majitel chtít nainstalovat FVE budou muset být v souladu s územním plánováním - tato podmínka byla do novely zanesena z důvodu zachování účelu, kterému má daná stavba sloužit. 

Co se týče distribuce, ani zde nebude nutné shánět územní povolení - za předpokladu, že se bude jednat o přípojku a smyčky na hladině NN do 25 metrů od již existující sítě. Také byla prodloužena lhůta pro podání čestného prohlášení ohledně kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů.

 

Do budoucna

 

Ještě letos mají navázat další změny, klteré podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Předmětem plánované novely má být tzv. komunitní energetika, tedy legislativní umožnění sdílení elektřiny mezi domácnostmi a institucemi. Momentální představa této novinky je, že soused bude moci poskytovat energii sousedovi nebo obecní budova bude moci poskytovat energii vyprodukovanou solárními panely např. přilehlé škole, apod.

ZPĚT K MAGAZÍNU